Startsida | GestaltterapiVem går i GestaltterapiPriser Vem är jag

VÄLKOMMEN!

Jag arbetar med personlig utveckling, på många plan.
Jag vänder mig till Dig som är privatperson och tycker att du skulle vilja ändra på något i ditt liv.
Det kan du göra individuellt eller i grupp.

Jag vänder mig också till företag som insett att med-arbetarna och deras kompetens är en viktig byggsten på vägen till framgång. Här kan jag erbjuda ledar-, grupp- och medarbetarutveckling genom coaching, konflikt-hantering, handledning och gruppdynamik.

Jag har min utgångspunkt i gestaltterapins tankesätt. Det innebär att jag ser varje människa som en helhet, kropp och själ är en enhet som inte går att dela på. Det som händer i psyket får också effekter i kroppen. Vidare arbetar jag utifrån att varje människa ansvarar för sitt eget liv och de val hon gör. Jag fokuserar på det som händer, i nuet, i relationen mellan två människor, terapeuten och klienten.

Terapeuten är också aktiv i processen med frågor, tolkningar och övningar. Jag har också en strävan att göra min klient medveten om hur han bär sig åt för att vara den han är. Vidare erbjuder jag också möjligheten att på ett säkert sätt prova ett nytt beteende. Dessa byggstenar gör Gestaltterapi till en enkel, okonstlad och effektiv terapimetod som ger varaktiga resultat. 

Vi har under vår uppväxt fått lära oss att vissa delar av vår personlighet är mindre önskvärda. Dessa delar håller vi omedvetet tillbaka, också som vuxna. En del beteenden är givetvis sunt att hålla tillbaka, men långt ifrån alla. Dessa personlighetsdrag är en naturlig del av oss själva som vi inte uttrycker, ett behov vi inte tillfredsställer. Målet med samtalen är att du som klient skall få insikt i vilka delar du förtränger och få tillgång till mer av din personlighet och större frihet som människa.

"För dig som tröttnat på att bara prata…  Jag hjälper dig att ta nästa steg."

Eldnor - Personlig utveckling
Björke Smidgårde 157
620 23 Romakloster

Tel: 0498-541 16
Mob: 0708-28 47 56
E-post: mathias@eldnor.com