StartsidaGestaltterapi | Vem går i Gestaltterapi | Priser Vem är jag

VEM GÅR I GESTALTTERAPI

När vi föds har vi på ett enkelt och självklart sätt tillgång till våra känslor och behov, till hela vår personlighet och all vår kapacitet. Under vår uppväxt får vi sedan av andra människor i vår närhet, föräldrar, lärare, kamrater osv, lära oss att vissa delar inte är önskvärda eller mindre acceptabla.

Dessa delar lär vi oss att inte uttrycka för att inte väcka ett missnöje. En del av de impulser/behov som väcks i ens inre är givetvis bra att inte uttrycka medan andra är sådant som begränsar oss. Dessa begränsningar är vad man arbetar med i gestaltterapi. Det är en del av sig själv man inte utnyttjar, man kan kalla det OLEVT LIV!!

Vanliga anledningar kan vara ångest, depression, psykosomatiska problem, stress/utbrändhet, sömnproblem, kriser, ätstörningar, svårt att säga nej, relationsproblem, tvång, fobier, en känsla av att "sitta fast" i livet eller på jobbet, stöd vid fattande av svåra beslut, önskan om personlig utveckling m m.

"För dig som tröttnat på att bara prata… Jag hjälper dig att ta nästa steg."

Eldnor - Personlig utveckling
Björke Smidgårde 157
620 23 Romakloster

Tel: 0498-541 16
Mob: 0708-28 47 56
E-post: mathias@eldnor.com