Startsida | Gestaltterapi | Vem går i GestaltterapiPriser Vem är jag

GESTALTTERAPI

Vad är gestaltterapi?
Gestaltterapi utvecklades under slutet av 40-talet i USA. Upphovsmannen Fritz Perls var läkare och psykoanalytiker. Han utvecklade sina ideer i samarbete med sin hustru Laura Perls, Paul Goodman och Ralph Hefferline. Perls utvecklade sina tankar med inspirationskällor som existensialism,gestaltpsykologi, österländsk filosofi, kroppspsykoterapi, holism och fenomenologi. Det resulterade i en terapimetod som grundas på en humanistisk människosyn och på helhetstänkande. Det finns ett antal byggstenar som utgör grunden i gestaltterapin, dessa är:

Här och nu
I terapin utgår man från det som sker i stunden. En klients historia är bara relevant för terapin då den upprepas i nuet, i relationen mellan klienten och terapeuten. Eftersom det som sker i den relationen också sker i andra relationer i klientens liv blir det relevant att hantera nuet.

Jag och du
Som gestaltterapeut möter man en annan människa i sin klient. Det är inte en traditionell läkare/patientrelation, utan två människor som möts. Man strävar efter en känslomässig kontakt med den man möter. Inte bara objektivt konstaterande, utan att vara där som den man är. Att delta i klientens utveckling i stunden. Det gör man utifrån tre grundprinciper, ödmjukhet, respekt och medkänsla.

Medvetenhet
Under uppväxten lär vi oss att fungera på ett visst sätt i den miljö vi befinner oss i. När vi är vuxna och lämnat denna miljö så kanske dessa beteenden inte längre är relevanta. Ofta är vi dock inte längre medvetna om hur vi gör, det har blivit automatiskt beteende. I terapin utvecklas undan för undan klientens medvetenhet om hur denna bär sig åt för att vara den hon är. Först måste man känna till och acceptera vem man är, först därefter kan man förändras.

Ansvar
Varje människa har ansvar för sitt liv, sina känslor och sina val. Det innebär att terapeuten inte talar om för klienten hur dom skall vara utan hjälper dom att bli medvetna och sedan stötta dom att göra sina egna val i livet.

I Gestaltterapi ser man kroppen och själen som en odelbar helhet. Vi har inte ett hjärta, vi är ett hjärta. De försvar som psyket använder för att skydda oss från det som är smärtsamt har sin motsvarighet i kroppen, som exempelvis ständigt spända muskler och värk. Tänk på när du tvingar dig själv att göra något under en period. Din stressnivå ökar och du kanske blir spänd i nacke och axlar. Detta gör gestaltterapi till en utmärkt metod för att arbeta med psykosomatisk problematik.

"För dig som tröttnat på att bara prata… Jag hjälper dig att ta nästa steg."

Tel: 0498-541 16
Mob: 0708-28 47 56
E-post: mathias@eldnor.com

Eldnor - personlig utveckling
Björke Smidgårde 157
620 23 Romakloster